27 октомври – Световен ден на аудио-визуалното наследство

27 октомври:

Световен ден на аудио-визуалното наследство

Чества се от 2005 г. с резолюция 53 на 33. сесия на Генералната конференция на Организацията на ООН по въпросите на образованието, науката и културата (ЮНЕСКО), за да се съхранят аудиовизуалните документи като филми, радио- и телевизионни програми, аудио- и видео записи, които са уникално свидетелство за икономическото, политическото и социалното развитие на обществото.

В България се чества от 2006 г.