31 Октомври – Международен ден на Черно море

31 октомври:

Международен ден на Черно море

Отбелязва се от 1996 г., когато шестте черноморски държави – България, Грузия, Русия, Румъния, Турция и Украйна, подписват Стратегически план за действие за опазване на околната среда и възстановяване на Черно море.

Международният ден цели да се насочи общественото внимание към екологичните проблеми, последиците от човешката дейност и пораженията, които могат да се окажат необратими за водните екосистеми в басейна на Черно море.