Възпитавайте себе си

Няма смисъл да възпитавате децата – те така и така ще приличат на вас, затова възпитавайте себе си!

Английска пословица