8 ноември – Световен ден на урбанизма

8 ноември:

Световен ден на урбанизма (Световeн ден на градското планиране)

Чества се, за да се признае и популяризира ролята на планирането в създаването на подходящи за живеене общности.

Денят на урбанизма се организира от Международното дружество на градските и регионалните планери. Основан е през 1949 г. от професор Карлос Мария Дела Паолера от Университета в Буенос Айрес, за да повиши обществения и професионалния интерес към планирането. Денят е повод да се погледне на градоустройственото планиране от глобална гледна точка, за да се привлече вниманието към въздействието върху околната среда в резултат на развитието на градовете и териториите.

Думата урбанизъм описва как жителите на градските райони взаимодействат със застроената среда. А основният фокус на градското планиране е да направи общността здрава и годна за живеене за нейните жители. Градоустройството също така осигурява подредено развитие.