10 ноември – Международен ден на младежта

10 ноември:

Международен ден на младежта

Отбелязва се от 1949 г. с решение на СФДМ.

Световната федерация на демократичната младеж (СФДМ) е основана на 10 ноември 1945 г. в Лондон на Световната конференция на демократичната младеж. Тя е международно обединение на младежките организации. Обединява над 105 млн. младежи от 115 страни (1964) независимо от политически и религиозни убеждения, расова и национална принадлежност.

СФДМ се бори за международно сътрудничество на младежта, за защита на нейните права и интереси, за независимост на народите и траен мир. Организира конференции, семинари, срещи, световни младежки фестивали и др.; провежда кампании в защита на мира, в подкрепа на освободителната борба на младежта.

Ръководни органи: Събранието на организациите-членки (свиквано най-малко веднъж на две години), Изпълнителен комитет и Бюро.

От 1951 г. седалището ѝ е в Прага.