10 ноември – Световен ден на науката за мир и устойчиво развитие

10 ноември:

Световен ден на науката за мир и устойчиво развитие

Той е част от календара на ЮНЕСКО от 2001 г.
Идеята за празника е предложена през 1999 г. по време на Световната конференция по въпросите на науката под егидата на ЮНЕСКО. Целта е:

  • да се покаже как науката, колкото и сложна и отнесена да ни се струва, е част от живота ни и е от особено значение за съществуването ни;
  • засилване на обществената осведоменост за ролята на науката за мирно и устойчиво общество;
  • насърчаване на националната и международна солидарност за споделяне на науката между страните;
  • поддържане на задължението за използването на науката в полза на обществото на национално и международно ниво;
  • да се привлече вниманието към предизвикателствата, пред които е изправена науката и за подкрепа за научните начинание.