20 ноември – Световен ден на децата

20 ноември:

Световен ден на децата

Чества се за първи път през 1954 г. и се отбелязва, за да насърчава международното обединяване, сплотеността и осведомеността сред децата по света и подобряването на тяхното благосъстояние.

Датата с годините се е превърнала в символ на правата на човека и правата на децата, тъй като на 20 ноември 1959 г. е подписана първо Всеобщата декларация за правата на човека, а след това, през 1989 г., и Конвенцията за правата на детето.

На 20 ноември 1959 г. на 14. сесия на Генералната асамблея на ООН се приема Декларация за правата на детето. С нея се провъзгласяват равни права на децата в областта на възпитанието, образованието, социалната защита, физическото и духовното развитие независимо от цвета на кожата, националната принадлежност, имущественото състояние и др.

Декларацията призовава родителите, обществените организации, правителствата да признаят правата на децата и да съдействат за тяхното осъществяване.

Заедно с това ООН официално обявява датата 20 ноември за Световен ден на децата и призовава всички държави ежегодно да отбелязват празника като „Ден за световно братство и разбирателство сред децата“.

Той обаче се отбелязва в сравнително малко страни. Сред тях са Египет, Канада, Финландия, Тринидад и Тобаго. Повечето страни по света предпочитат да съхранят традициите си и да честват празника съобразно старите си обичаи.

Също на 20 ноември през 1989 г. на 44. сесия на Общото събрание на ООН е приета Конвенцията за правата на детето – глобален договор за признаване и закрила на правата на детето, подписан от лидерите на 54 държави.

Всички разпоредби на международния акт утвърждават общото разбиране за необходимостта от закрила на детството, като определящ период за развитието на всяко човешко същество.

Конвенцията е акт с обвързваща сила и това означава, че както държавата, така и обществото, са длъжни да осигуряват възможности за по-ефикасна защита на правата и интересите на децата и да разширяват възможностите им за активно включване и участие в обществото.

В конвенцията е въплътен духът на международната солидарност за зачитане и спазване на детските права, както и на постоянния стремеж да се осигуряват все по-добри условия за развитието на детето.

Международният ден за защита на децата се чества на 1 юни в почти всички страни от бившия социалистически лагер. Датата води началото си от Световната конференция по въпросите на детското здраве, която се провежда през 1925 г. в Женева. В България става популярен след 1949 г., когато Москва обявява, че 1 юни се приема за Международен ден за защита на децата.