25 ноември – Международен ден за елиминиране на насилието срещу жените

25 ноември:

Международен ден за елиминиране на насилието срещу жените

Този ден е инициатива на ООН за премахване на насилието (изнасилване, домашно насилие и др.), упражнявано върху жени.

Денят е обявен за такъв ден с Резолюция 54/134 на Общото събрание на ООН от 17 декември 1999 г.

ООН приканва правителствата, международните организации и НПО-та да организират дейности, които да повишат общественото внимание към проблемите на този ден до международна загриженост. Жените по света са обект на насилие, като размерът и истинският характер на този проблем често остават скрити.

Активистките от различни организации отбелязват 25 ноември като ден срещу насилието още от 1981 г. Тази дата води началото си от жестокото убийство през 1961 г. на трите сестри Мирабал, политически активистки в Доминиканската република, по заповед на доминиканския диктатор Рафаел Трухильо (1930 – 1961).