5 декември – Международен ден на доброволеца

5 декември:

Международен ден на доброволеца

Учреден е през 1985 г. по инициатива на ООН.

На този ден световната организация ООН приканва правителствата и неправителствените организации във всички страни да изкажат уважението и благодарността си към доброволците и да дадат по-голяма гласност на дейността им.

Проявите, свързани с отбелязването на Международния ден на доброволеца, са израз на признателността към доброволците и припомнят, че ефективната защита на населението при пожари, бедствия и други извънредни ситуации означава тясно сътрудничество и партньорство между централните и териториалните органи на изпълнителната власт и гражданското общество.

Статистиката посочва, че едва 6% от българите са полагали доброволен труд през живота си. Страната ни е сред четирите страни в Европа, в които доброволчеството е под 10%.