6 декември – Ден на дарителя в България

6 декември:

Ден на дарителя в България

Отбелязва се за първи път в Шумен през 1937 г.

Нанчо Попович е човекът, благодарение на когото 6 декември се отбелязва като ден на дарителя в България. Поради това, че на тази дата Българската православна църква отбелязва Никулден (имен ден и за Нанчо Попович), от 1937 г. е прието на този ден да се отбелязва Денят на дарителя.

За честването му е ратувал да стане още възрожденеца Илия Блъсков през 1895 г. (годината на връщането на костите на Нанчо Попович в родния му град). Въпреки това обаче за пръв път денят е честван от гражданите на Шумен като такъв едва през 1937 г.

В периода на Националното ни Възраждане дарителството получава най-силно развитие и има пряко отношение към църковно-националното движение, образователното, читалищното дело, науката, изкуствата, дори и към революционното движение.

През този период дарителството се превръща в мощно движение с изключителен принос за развитието на възрожденските процеси. Може би, през погледа на един съвременен българин и патриот, това явление представлява един истински феномен.