11 декември – Международен ден на планините

11 декември:

ООН – Международен ден на планините (International Mountain Day)

Денят е определен през 2003 г. на 57-а Генерална асамблея на ООН с резолюция 57/245 на Общото събрание на ООН от 2002 г., с цел да популяризира значението на устойчивото развитие за планинските региони.