11 януари – Световен ден на думата „благодаря“

11 януари:

Световен ден на думата „Благодаря“

Предложен през 1994 г. от родения в Илинойс Ейдриън Сиукс Купърсмит (Adrienne Sioux Koopersmith).