12 февруари – Ден на червената ръка

12 февруари:

Ден на червената ръка

Отбелязва се от 2002 г., когато влиза в сила Допълнителният протокол към Конвенцията на ООН за правата на детето относно участието на деца във въоръжени конфликти, приет с резолюция 54/263 на Общото събрание на ООН от 25 май 2000 г. 

Посветен е на децата от държавите с военни конфликти. Според конвенцията на ООН за защита на детските права, от 12 февруари 2002 г. военната злоупотреба с деца е забранена.

За съжаление, броят на децата войници не се е променил значително. Все още около 250 000 деца участват във войните на възрастните. Набирането на деца-войници е престъпление срещу човечеството и тези, които го практикуват, трябва да бъдат държани отговорни.

Деца и юноши създадоха кампанията Червена Ръка и призовават целия свят да се присъедини към тях.