6 март – Европейски ден на логопедията

6 март:

Европейски ден на логопедията

Идеята на този ден е да се информира обществото и да се даде гласност за комуникативните нарушения и тяхното отражение върху качеството на живот на клиентите, техните права и начините, по които може да им се помогне.

Логопедите не се занимават само с артикулационни нарушения и заекване, те подкрепят деца и възрастни в преодоляването на обучителни трудности, усвояването на социални умения, преодоляване на трудности в гълтането, дъвкателните умения, подобряване на фините движения на пръстите и ръцете… (и това са само част от нещата!)

Логопедите могат да работят както с новородени бебета, така и с много възрастни хора.

Знаем малко повече от другите за хигиената на гласа, което ни кара да пием вода по-често от останалите, за да поддържаме гласните си връзки добре хидратирани.

Понякога се втренчваме в движенията на устните, зъбите и езика на случаен събеседник, в търсене на нещо “нередно”.

97% от логопедите са жени.