15 март – Световен ден на потребителите

15 март:

Световен ден на потребителите

На 15 март 1963 г. за първи път са формулирани основните права на потребителите – правото на безопасност, на информация, на избор и да бъдеш чут.

По-късно са добавени още четири – правото да бъдат задоволени основните ни потребности, правото на обезщетение, на образование, както и правото на здравословна околна среда.

Именно тези осем права са залегнали в правилата за защита на потребителите, приети от ООН. С различни инициативи денят ще бъде отбелязан и нас.