21 март – Международен ден на хората със Синдром на Даун

21 март:

Международен ден на хората със Синдром на Даун

Денят – 21, не е избран случайно, а за да покаже, че синдромът на Даун е свързан с тризомия (три копия) на 21-вата хромозомна двойка.

Всяка година в България се раждат около 100 деца със Синдром на Даун (по данни на Сдружението на родители на деца със Синдром на Даун).

Международният ден на хората със Синдром на Даун е ден за подкрепа от страна на родители, приятели, учители, специалисти по целия свят, които се стремят да променят нагласата към хората, родени с тази генетична аномалия.


Децата със Синдром на Даун:

  • Наричат ги „слънчеви“ – те са усмихнати и любвеобилни, силно се привързват към близките си и имат подчертана потребност да дават и приемат любов.
  • Изключително важно е да бъдат подкрепяни от близките си, за да могат да развият заложбите и уменията си.
  • Те са деца като всички останали и имат интереси също като своите връстници.
  • Особено много обичат да се включват в дейности с приложен характер – рисуване, моделиране, пеене, музика.
  • Имат реалните възможности да водят пълноценен и сравнително независим живот, стига да им бъде предоставена тази възможност.