21 март – Световен ден на гората

21 март:

Световен ден на гората

През 1972 г. в деня на пролетното равноденствие по инициатива на 23. сесия на Европейската конфедерация по земеделие (ноември 1971), подкрепена от Организацията на ООН по прехрана и земеделие, се избира 21 март за Световен ден на гората, за да се защити флората и фауната.

Горите са сред най-значимите природни богатства, с които разполагаме. Освен, че са дом на стотици уникални животински и растителни видове, те регулират нивата на реките и осигуряват среда за отдих и разходки. Горите, също така, предоставят дървен материал за огрев за близо 90 милиона души в Европа и Северна Америка. Не на последно място, те са най-големите складове за въглероден диоксид след океаните и играят ключова роля за климата на планетата. Безразборното им изсичане води до изпускане на огромно количество въглероден диоксид в атмосферата, което допринася за климатичните промени.

По случай Световния ден на горите природозащитната организация WWF напомня, че опазването им е отговорност и привилегия на всеки един от нас. Освен, че ни осигуряват ресурсите, необходими за нашето оцеляване, те имат и важно стопанско значение.

За съжаление обаче, годишният обем на незаконната сеч в България достига 2,4-2,7 млн. плътни куб. м. или между 1/4 и 1/3 от общия добив, което формира сенчест бизнес за близо 150 милиона лева годишно.

В тази връзка WWF България предлага няколко съвета за това как да следим за нерегламентирани сечи докато се разхождаме в гората:

  1. Усъмните ли се, че сечта, на която сте попаднали, е нелегална, потърсете обозначителната табела. Тя информира за територията, в която се извършва добивът на дървесина, като показва също и собствеността на гората, разрешението за сеч, датата на издаване и изпълнителя.
  2. Сравнете интензивността на сечта. Съотношението на маркираните дървета спрямо общия брой дървета в гората е важен индикатор за незаконна сеч. В младата гора покритието на короните на дърветата не трябва да пада под 70%.
  3. Проверете дали дърветата са маркирани. Знакът обозначаващ определените за отсичане дървета е на височина 130 см върху стъблото на дървото. В основата на ствола се поставя втората марка представляваща шестоъгълен печат, която е видима и след отсичането.
  4. Използвайте мобилния си телефон за да проверите локацията си с помощта на уникалната платформа за горите в България, разработена от WWF. Там ще намерите детайлна информация за гората и дали има издадено позволително за сеч. Направете проверка в регистъра на ИАГ за позволително за сеч по номера на гората.
  5. Ако има разминаване или фалшива маркировка, подайте сигнал за потенциално нарушение на телефон 112.