21 март – Международен ден на кукления театър

Снимка: Държавен куклен театър – Варна

21 март:

Международен ден на кукления театър

През 2003 г. Международният съюз на куклените театри обявява 21 март за ден на Кукления театър. Идеята е да се подкрепи и популяризира кукленото изкуство по целия свят. 

Кукленият театър е най-близкото и разбираемо изкуство за децата, защото с въображението си и впечатленията от околния живот детето превръща куклите в живи образи и действия, влиза в образа, започва да играе роля, опитвайки се да имитира видяното. Благодарение на театъра детето опознава света не само с ума си, но и със сърцето си, и изразява собственото си отношение към доброто и злото. Театралната дейност помага на детето да преодолее срамежливостта и неувереността в себе си.

Кукления театър е едно от най-популярните изкуства. Той е достъпен за малки и за големи. Куклените актьори учат едно ново поколение, което трябва да съхрани нашите ценности и традиции и да бъде непоколебимо отворено за нови идеи.