23 март – Световен ден на метеорологията

23 март:

Световен ден на метеорологията

На този ден през 1950 г. влиза в сила конвенцията, с която се основава Световната метеорологична организация (СМО) – специализиран орган на ООН, в която членуват над 190 държави. Отбелязва се от 1961 г.

Правителствата по света вече са напълно убедени, че научните доказателства за изменението на климата са неоспорими. Натрупващите се в атмосферата парникови газове, отделяни от човешката дейност, предизвикаха промяната.

  • Наруши се естественият модел на сезоните с увеличаване на честотата и интензивността на някои екстремни метеорологични събития.
  • Контрастът на валежите между влажни и сухи райони и между влажни и сухи сезони ще се увеличи и през 21. век.
  • За последните 100 години земята се е затоплила с 1 °C. Това означава, че ние вече сме на половината път към границата на 2 °C, над която животът на планетата ще става все по-несигурен.
  • Стопените ледникови покривки и глетчери може да покачат морското ниво до 25 метра. Близо 1.3 млрд. души ще трябва да сменят мястото си на живот.
  • На Антарктида за първи път беше регистрирана рекордна температура на въздуха от 17,8 градуса.
  • В момента 2/3 от земята е в състояние на по-висока средната глобална температура от нормалната.
  • В дългосрочни условия на суша попаднаха големи райони от континентите. Особено засегната е Африка. Имаше 32 големи засушавания, миналата година в сравнение със средно 15 през предишното десетилетие.
  • В същото време, подложени на непрестанни валежи, страдаха обширни територии на субтропиците. Измерени бяха рекордни сезонни суми на валежите. Разрушителните наводнения доведоха до големи жертви, хуманитарни последици и тежки икономически загуби.
  • Причинените бедствия в света са предимно от природен характер. Най-засегнати са Китай (26), САЩ (22), Индия (19), Филипините (15) и Индонезия (11). Пострадаха 100 милиона души. В 92% от тези събития Ел Ниньо е основен фактор.

Все още е възможно да се намалят щетите, но е необходимо да се предприемат спешни действия. За целта през декември 2015 г. в Париж бе проведена конференция по проблемите за климата. Световните правителства приеха споразумение за бързи и големи съкращения на емисиите на парниковите газове. Това историческо споразумение задължава всички държави с общи и разпределени отговорности да предприемат амбициозни усилия, за да отговорят на заплахата. Насочена е финансова помощ за развиващите се страни, към адаптиране и намаляване на загубите и щетите. Разгръщане на ниско въглеродните технологии, изграждане на капацитети за образование, обучение и повишаване на общественото съзнание. Отделните граждани, обществени лидери, фирми, организации на гражданското общество, правителствата и системата на ООН – всички трябва да дадат своя принос.

Световната метеорологична организация и глобалната мрежа на националните хидрометеорологични служби имат основна роля в осигуряването на оперативни служби, научни наблюдения и изследвания на климата. Обществото се нуждае от тях, за да може да се изправи пред бъдещето.