26 март – Purple day

26 март:

Purple day – Световен ден за осведомяване на хората за епилепсията

Според статистиката от това заболяване страда около 1% от населението на земята. У нас не се знае колко са болните, но вероятно са около 70 000 души, а повече от половината пациенти са с тежки епилептични пристъпи са деца.

65 милиона души по света живеят с епилепсия. Около 10 на 1000 страдащи са с непрестанни пристъпи. При 1/3 от тях епилепсията не може да бъде контролирана, защото не се поддава на лечение. Дори и в развитите страни 4 от 10 болни от епилепсия не се лекуват адекватно. А отвъд сухата статистика стоят човешки съдби, страдание и надежда.

Проблеми на семействата, грижещи се за деца и лица с епилепсия:

  • достъп до диагностика и лечение
  • труден достъп до образование – детски ясли и детски градини, училища, университети!
  • социални услуги в подкрепа на децата и лицата с епилепсия и техните семейства
  • достъп до трудова заетост
  • достоен живот за семействата, грижещи се за деца с епилепсия, в т.ч. възможност за пенсиониране на родителите, полагали грижи за болното си дете всеотдайно
  • постигане на по-голяма информираност, чуваемост, чувствителност и отзивчивост към проблемите на децата и лицата с епилепсия и техните семейства.

Purple Day е създаден през 2008 г. от Касиди Меган, младо момиче от Канада, което има епилепсия и иска да накара и другите хора с епилепсия да говорят за състоянието си. Касиди иска с този ден да повиши осведомеността за епилепсията и да убеди хората с епилепсия и техните семейства, че не са сами.