29 март – Ден на военноинвалидите и пострадалите при изпълнение на воинските си конституционни задължения

29 март:

Ден на военноинвалидите и пострадалите при изпълнение на воинските си конституционни задължения

На 29-ти март 1915 г. е учреден Съюз на военните инвалиди и пострадалите от войните в България, който е правоприемник на дружествата „Военноинвалид“, създадени през 1912 – 1913 г. На 1 декември 1950 г. прекратява дейността си с решение на Политбюро на ЦК на БКП. На 26 юни 1990 г. е възстановен под името Съюз на военноинвалидите и пострадалите от войните и в мирно време. На 17 март 2005 г. 39. Народно събрание приема Закон за военноинвалидите и военнопострадалите.

На 30 март 2005 г. на 30. конгрес на организацията се преименува в Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите. С Решение на Министерски съвет от 19 януари 2006 г. организацията е призната за представителна на национално равнище.

До 2005 г. се отбелязва като Ден на военноинвалидите и пострадалите в изпълнение на воинските си конституционни задължения.