7 април – Световен ден на здравето и ден на здравния работник

7 април:

Световен ден на здравето и ден на здравния работник

На този ден празнуват своя професионален празник всички здравни работници.

Като Световен ден на здравето се отбелязва в 191 страни в света от 1950 г. В България от 1964 г. се отбелязва като Ден на здравния работник. Празнуват го лекари, медицински сестри, фелдшери, помощен медицински персонал.

Световният ден на здравето е глобална инициатива, която приканва всички – от световните лидери до хората от всички страни – да се фокусират върху едно здравно предизвикателство със световна значимост.

Акцентирайки върху новопоявяващите се здравни проблеми, Световният ден на здравето дава възможност да се започнат колективни действия за опазване здравето на хората и тяхното благоденствие.