11 април – Световен ден за борба с шизофренията

11 април:

Световен ден за борба с шизофренията

Денят се отбелязва по света от 1949 г., а в България – от 1998 г.

Шизофренията е психично заболяване, от което страдат милиони хора. Изследванията на Световната здравна организация показват, че процентът, на хората с шизофрения е един същ във всички култури и всички страни. Моментната заболеваемост от шизофрения е 0.4% от общия брой на населението. Това означава, че във всеки конкретен момент такъв е делът на хората, при които са налице клиничните прояви на заболяването.

Тъй като при шизофренията има периоди на пристъпи и периоди на ремисия, ако се отчете заболеваемостта в продължение на целия живот, делът на засегнатите от заболяването е около 1% от населението на планетата. При половината от пациентите то протича сравнително благоприятно и при адекватно лечение и правилно отношение те могат да водят нормален живот. Около 25% от пациентите са с тежка форма на шизофрения, която води до инвалидност.

У нас са достъпни всички медикаменти, които се прилагат за лечението на заболяването по света. Но проблемът е в отношението към болните. Когато се чувстват отхвърлени, нямат работа, нито семейство, това влошава състоянието им.

Доказан факт е, че шизофренията се предава наследствено. Така в случай че единият родител е болен, то рискът за детето е към 10%.