20 април – Международен ден на марихуаната

20 април:

Международен ден на марихуаната

На днешния ден се празнува пушенето на марихуана. В държавите, в които употребата на растението е легализирана, празничните събития стават все по-големи и все по-луди. Сега има официални, корпоративно-спонсорирани партита, които почитат този ден.

Празникът на марихуаната се свързва с числото 420 (20.4. (20. април)).


Какво е 420?

420, 4:20 или 4/20 е кодов термин и жаргонен израз, произлизащ от Северна Америка, използван като начин за упоменаване употребата на канабис или за идентифициране с канабис културата. Терминът се използва и за споменаване на пушене на марихуана в 4:20 (сутрин или вечер) и празнуването на субкултурен празник на марихуаната на 20 април всяка година.

Най-широко известнaта история за произхода на израза споменава група тинейджъри от Сан Рафел, Калифорния през 1971 г., наричаща себе си Waldos. В опитите си да открият изоставен терен, засят с канабис, те решават да си уговорят среща в 4:20 ч. пред статуята на Луи Пастьор в двора на своята гимназия.

Въпреки че многобройните им опити да открият посевите от канабис се провалят, изразът 4:20 Луи се запазва като популярен израз, упоменаващ място и час за консумация на канабис сред учениците. Поради последвалата огромна популярност на израза, 20 април се обособява като официален празник на канабис културата, ден за шествия и борба за легализация на употребата ѝ.

Интересен факт е, че през 2014 г. щатът Колорадо решава да промени знака на междуградския път I-70, обозначаващ 420-та миля, с такъв, обозначаващ 419,99 миля, в опит да спре постоянните му кражби.


Марихуаната в България

В България марихуаната е посочена в списък № 1 на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите. В този списък са изброени вещества, които според българския законодател са забранени за употреба в хуманната и ветеринарната медицина. В този списък е и хероинът.

  • Придобиването или държането на което и да е било от веществата в този списък се наказва по чл. 354а от Наказателен кодекс с лишаване от свобода от 1 до 6 години и с глоба от 2 000 до 10 000 лева.
  • Производството, преработването, придобиването или държането с цел разпространение се наказва с лишаване от свобода от 2 до 8 години и с глоба от 5 000 до 20 000 лева.
  • Когато наркотичните вещества са в голямо количество, наказанието е лишаване от свобода от 3 до 12 години и глоба от 10 000 до 50 000 лв.
  • В маловажни случаи по ал. 3 и 4 наказанието е глоба до хиляда лева. Тук обикновено се визират малки количества, необходими за лична употреба, и в зависимост от още няколко фактора, един от които е субективният.

До 2004 г. на теория българските потребители на марихуана са имали право на ненаказуема „лична доза“, но през 2004 г. се криминализират напълно всички количества.