22 май – Международен ден на биоразнообразието

22 май:

Международен ден на биоразнообразието

Той се отбелязва ежегодно от 1993 г., след подписването на Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие. България ратифицира Конвенцията и става равноправна страна член през февруари 1996 г., като полага усилия за адекватни мерки и действия по нейните приоритети.

През последните 100 години повече от 90% сортове култури са изчезнали от полетата на земеделските производители. Половината от породите на много домашни животни са загубени, а всички 17 основни риболовни зони в света са с риболов на или над техните устойчиви граници.

Различните местни системи за производство на храни са застрашени, включително свързаните с тях местни и традиционни знания. С този спад на агробиоразнообразието изчезват съществените познания за традиционната медицина и местните храни. Загубата на разнообразни диети е пряко свързана с болести или рискови фактори за здравето като диабет, затлъстяване и недохранване и има пряко въздействие върху наличието на традиционни лекарства.

Освен гладът се е появил и друг проблем – неправилното или непълноценно хранене. В Европа и Централна Азия 55% от населението е с наднормено тегло, а 20% от хората страдат от затлъстяване. Освен това се наблюдава тенденция за забавяне на растежа на децата, което също е свързано с лошите хранителни навици.

Денят се чества на 29 декември до 2000 г., когато Общото събрание на ООН гласува нова дата – 22 май, за Международен ден на биологичното разнообразие.

Горите са екосистеми с голямо разнообразие на растителни и животински видове. Биологичното разнообразие е превърнало Земята в уникално обитаемо място и има важно значение за обезпечаване благосъстоянието, прехраната и културната цялостност на хората.

Горите съдържат ресурси за производството на над 5000 продукти – от медицински лечебни растения, горива, храна, мебели и дрехи; предпазват почвата от ерозия и спомагат за регулиране на промените в климата; пречистват водата; подпомагат условията за живот на цялото население на Земята. Глобалната оценка на горските ресурси през миналата година показва, че се увеличава обезлесяването, което е причина за увеличаване на вредните емисии, ограничаване на водните ресурси и безпрецедентната загуба на биологично разнообразие.

Правителства, международни организации и групи по опазване на горите обединиха своите усилия в търсене на начини за опазване и устойчиво управление на горите и запазване на ползите от тях за бъдещите поколения. Форумът за горите на Обединените нации (UNFF) и Секретариатът на Конвенцията по биоологично разнообразие (CBD), включващ правителствата на 193 страни-членки, работят заедно за осъзнаване и поемане на отговорност по централната роля на хората в управлението и устойчивото развитие на всички видове гори по света.