5 юни – Световен ден на околната среда

5 юни:

Световен ден на околната среда

Това е най-значимият международен ден за действия, насочени към опазване на околната среда.

През 1972 г. се провежда Конференцията на ООН за жизнената среда на човека, която се счита за първата международна среща по въпросите на околната среда.

Конференцията в Стокхолм от 1972 г. стимулира създаването на министерства и агенции по околната среда по целия свят и поставя началото на множество нови глобални споразумения за колективна защита на околната среда.

През този ден се говори за екологични промяна в световен мащаб, поставя се фокус върху изменението на климата, загубата на биологично разнообразие и замърсяването, като същевременно се насърчават всички, навсякъде по света да живеят в хармония с природата.

Световният ден на околната среда се координира от Програмата на ООН за околната среда и се провежда ежегодно от 1974 г. насам, като се е превърнал в една от най-големите международни платформи с милиони хора от цял свят, обединени в защита на планетата. С участието на над 150 държави, този международен ден на ООН ангажира правителствата, частния сектор, гражданското общество, училища, известни личности, градове и общности, като повишава осведомеността и отбелязва действията за опазване на околната среда.