20 юни – Световен ден на бежанеца

20 юни:

Световен ден на бежанеца

Денят се отбелязва в израз на съпричастност и солидарност със съдбата на милиони хора, принудени да напуснат родината си поради конфликти и преследване. Защитата не свършва с достъпа до убежище, а се проявява конкретно чрез справедлив процес на социална и икономическа интеграция.

На 20 юни се „чества смелостта, силата и устойчивостта на милионите хора, принудени да бягат от конфликти, насилие, нарушения на правата на човека и преследване, и потвърждава правото им да бъдат защитени и да възстановят живота си достойно, които и да са и откъдето и да идват, винаги“.

Световният ден на бежанеца е отбелязан за първи път през 2001 г. с резолюция на Общото събрание на ООН по повод 50-годишнината от подписването през 1951 г. на Женевската конвенция за бежанците, влязла в сила през 1954 г. Датата 20 юни съвпада с влизането в сила през 1974 г. на бежанската конвенция на Африка, приета от Организацията за африканско единство.