25 юни – Международен ден на моряка

25 юни:

Международен ден на моряка

Празникът е официално обявен от Организацията на обединените нации (ООН) и има за цел да подчертае важността на моряшката професия в световен мащаб и значението ѝ, за да просперира световната търговия.

В света работят над 1,5 млн. моряци, които осигуряват стоките за бита на човечеството. Всяка година се правят кампании, чиято цел е да се даде на широката общественост представа за изключителната важност на моряшка професия.