27 юни – Световен ден на риболова

27 юни:

Световен ден на риболова

Чества се от 1985 г. по решение на Международната конференция по регулиране и развитие на риболова, проведена през юли 1984 г.

Риболовът е една от най-древните форми на осигуряване на храна, а рибарите твърдят, че няма по-завладяващо усещане от улова.

Развлечение или занимание за почивка сред природата, процесът по улова на риба е толкова увлекателен, че с времето от навик той се превръща в страст, която е присъща както на мъжете, така и на жените по света.

Риболовът може да бъде както промишлен (когато рибата се лови в големи количества), така и спортен (за лично удоволствие, а уловът може да бъде използван за храна или пуснат обратно в природата).

Спортният риболов се дели на подводен (често с използване на харпун и подводна екипировка) и обикновен, който на свой ред се дели на морски (от брега или от лодка), в спокойни води (язовири, езера и т.н.) и речен (обикновено става дума за улов на шаран, речен кефал, бяла риба, щука, сом, мряна, уклей, пъстърва). Съществува и подледен спортен риболов, при който обект на улова са предимно: костур, червеноперка, щука, бяла риба, пъстърва.