3 юли – Международен ден без найлонови торбички

3 юли:

Международен ден без найлонови торбички.

  • Една найлонова торбичка се ползва средно 25 минути.
  • В зависимост от материала, на всяка една найлонова торбичка ѝ отнема между 100 и 500 години да се разгради в естествена среда. Която не е природата.
  • В минутата, докато четете това, 1 000 000 торбички влизат в употреба.
  • 3 400 000 000 000 торбички се произвеждат всяка година. Това е теглото на поне 2 000 000 автомобила.
  • Поради лекотата и формата си, разпространението на найлоновите торбички като отпадък е напълно неконтролируемо.

В Европейския съюз годишно се употребяват *800 000 тона *полиетиленови торбички за еднократна употреба, или 191 броя на глава от населението, но от тях се рециклират едва 6%. Останалото количество приключва в най-добрия случай на сметищата, където често създава проблеми като запушва колекторните тръби за инфилтрат (вредните отпадни води от отпадъците), или замърсява околната среда не само в градовете, но и на отдалечени места в природата.

Лекотата на полиетиленовите торбички позволява разпространението им надалеч огромно количество отиват в световните морета и океани, където причиняват смъртта на над 100 000 морски животни годишно.

Полиетиленовите торбички се произвеждат от невъзобновяеми и ограничени суровини – петрол и природен газ. 40% от използвания петрол в световен мащаб отива за производство на пластмаса.

Всяка година умират на 1 000 000 морски птици, заради погълната пластмаса, която объркват с храна.

При изследвания на морската вода във всеки литър отношението на планктона и пластмасата е 1 към 6 в полза на пластмасата.

Всички тези ужасяващи статистики не са само цифри, а показват реален проблем, който всеки от нас може да предотврати, като спре използването на пластмаса за еднократна употреба и използва платнени торби, вместо найлонови.