11 юли – Световен ден на населението

11 юли:

Световен ден на населението

Събитието е създадено от Управителния съвет на Програмата на ООН за развитие през 1989 г. То бе вдъхновено от обществения интерес, защото на 11 юли 1987 г. бе приблизителната дата, на която световното население достигна пет милиарда души.

Генералната асамблея на Организацията на обединените нации реши да продължи да чества деня с резолюция 45/216 от декември 1990 г.

Този ден подчертава проблемите на пренаселянето на планетата, повишава осведомеността за ефектите от свръхнаселението върху околната среда и развитието. Той също така напомня и важността на семейното планиране, равенството между половете, бедността, здравето на майката и правата на човека.

Световният ден на населението служи за подчертаване на нарастващите проблеми, които идват с увеличаването на световно население. Пренаселеността е решаващ въпрос, особено като се има предвид, че световните ресурси се изчерпват с неумолима скорост. Подчертава се информираността за ефектите от пренаселеността върху развитието и природата. Нарастващото население увеличава здравословните проблеми, с които се сблъскват жените по време на бременност и раждане, което прави необходимостта от семейно планиране, равенство между половете и майчиното здраве по-важно от всякога.

  • 7,8 милиарда – настоящото население на света.
  • 1 442 857 138 – души живеят в Китай – най-населена държава в света.
  • 1 388 712 570 – души живеят в Индия – втората по население на държава в света.
  • 5 милиона – приблизителното население на света в зората на земеделието през 8000 г. пр. н. е.
  • 1800 – годината, когато населението на света достигна един милиард.
  • 200 – прогнозният брой години, през които населението отново ще се удвои.
  • 2057 – годината, в която ООН прогнозира населението на света да достигне 10 милиарда.
  • 31% – процентът на световното население, които са християни.
  • 23% – процентът на световното население, които са мюсюлмани.
  • 90 милиарда тона – броят на ресурсите, извличани от Земята всяка година.

Въз основа на демографските данни в света, типичният човек е 28-годишен китаец.

Най-често срещаното име в света е Мохамед. Това е така, защото много по-висок процент от мюсюлманите предпочитат това име, за разлика от другите вероизповедания, които наричат децата си с много по-разнообразни имена.

Годишният темп на растеж достигна своя връх в края на 60-те години, когато беше около 2%. Темпът на увеличение се е намалил оттогава и ще продължи да намалява през следващите години.

Следователно световното население ще продължи да нараства през 21. век, но с много по-бавни темпове в сравнение с близкото минало. Населението на света се е удвоило (100% увеличение) за 40 години от 1959 г. (3 милиарда) до 1999 г. (6 милиарда). Сега се изчислява, че ще са необходими още близо 40 години, за да се увеличи с още 50%, за да стане 9 милиарда до 2037 г.

Повечето от очакваното увеличение на населението в света ще бъде в Африка и Южна Азия. Африканското население се очаква да нарасне от сегашните 1 млрд. до 4 млрд. до 2100 г., а Азия може да добави още един милиард за същия период.

Последните прогнози за световното население показват, че населението на света ще достигне 10 милиарда души през 2057 г.

Повечето от очакваното увеличение на населението в света ще бъде в Африка и Южна Азия. Африканското население се очаква да нарасне от сегашните 1 млрд. до 4 млрд. до 2100 г., а Азия може да добави още един милиард за същия период.

Страната с най-бързо нарастващо население е Нигер. Миналата година 24-милионната африканска държава нарасна с 895 929 човека или с 3.84%. Средната възраст е 15 години, а едно семейство има средно 7 деца.

До 2050 г. Индия ще изпревари Китай по брой на жителите си.