23 август – Международен ден в памет на жертвите на робството

23 август:

Международен ден в памет на жертвите на робството и неговата забрана

Обявен от ЮНЕСКО по повод въстанието на робите в Санто Доминго – 22-23 август 1791 г.

Робството е социално-икономическа система, при която на определена личност, наречена роб, се отнема личната свобода и му се налага принудителен труд. Робът се третира като вещ и собственост на неговия притежател.

Понякога терминът „робство“ се използва по идеологически съображения на места, където историческите или съвременните обстоятелства не оправдават тази употреба. Въпреки че официално робството е премахнато и забранено във всички държави в света, то приема съвременни форми чрез нелегалния трафик на хора, принудителната проституция и принудителния тежък физически труд.

В Древен Рим с официалното си освобождаване робът е получавал всички граждански права, с изключение на правото да заема държавна длъжност. Децата на освободения роб получават статут на пълноправни граждани. Парламентът на Британската империя забранява робството в почти всички свои територии през 1833 г. В САЩ забраната влиза в сила през 1865 г.