10 септември – Световен ден на първата помощ

10 септември:

Световен ден на първата помощ

По предложение на Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец, Световният ден на първата помощ се отбелязва от 2000 г. всяка втора събота на септември. Целта е да се фокусира общественото внимание върху приноса на доброволците на Червения кръст и Червения полумесец, обучени по първа помощ, които спасяват човешки живот, ръководейки се от основополагащите принципи на движението и осигурявайки уважение към човешката личност.