10 септември – Световен ден за превенция на самоубийствата

10 септември:

Световен ден за превенция на самоубийствата

Обявен е от Световната здравна организация през 2003 г. по инициатива на Международната асоциация за превенция на самоубийствата. Кампанията е насочена към повишаване на обществената информираност и създаване на политики за превенция.

По данни на Световната здравна организация всяка година близо 800 000 души отнемат живота си. Но самоубийствата могат да се предотвратят.

Според проучване на Световната здравна организация мъжете извършват повече самоубийства, докато жените правят повече опити.

Различни са причините хората да посягат над живота си. Съвременният ритъм на работа, силните социални сътресения, стресът и депресията, както и още много други субективни фактори водят до това, че човек се решава на престъпление против своя живот.

Почти във всички случаи човек не се самоубива, защото изобщо и по принцип не му се живее, а защото не му се живее в дадената житейска ситуация или условия, от които той не вижда изход. Втората заблуда е, че се самоубиват хора само със слаби характери – напротив, силният характер съчетан с чувство за отговорност може да тласне човек да посегне на живота си, когато той е в разрез с дълбоки нравствени принципи.

Наблюдава се неравномерно разпределение на случаите на самоубийство в света, като Азия е водеща с 60% от всички самоубийства. Според СЗО само в Япония (30 хил. души годишно), Китай, Индия и Казахстан се извършват 40% от всички самоубийства в света. В Европа най-разпространени са самоубийствата в Русия, Словения, Унгария, Финландия и прибалтийските страни.

СЗО призовава не само за предотвратяване на самоубийствата, но и за защита на необходимото лечение и последващата грижа за хората, направили сериозен опит за суицид, както и за по-балансираното осветяване на самоубийствата в медиите.

Причините за самоубийство могат да се дължат на социално-психологически фактори: социални и индивидуални кризи; политически и икономически кризи; религиозни причини; семейни кризи; соматични заболявания, или на психични заболявания: депресия, шизофрения, алкохолна болест и други.

В Европа най-чести са отравянията и обесването, в Америка – прострелването, а на Изток се хвърлят от височина. Други срещани начини са удавяне, прерязване на вените, хвърляне пред транспортно средство и самоотравяне.

В много страни, включително и България, се разработват различни програми за превантивни действия от медицински и социални служби, включват се доброволни организации, създават се центрове с екипи от лекари, психолози, социални работници.