22 септември – Световен ден за защита на слоновете

22 септември:

Световен ден за защита на слоновете

Денят се отбелязва от 1996 г. по инициатива на международни екологични организации.

Слоновете са най-големите сухоземни бозайнци, които обитават нашата планета. Също така, те са признати от учените за едни най-интелигентните и състрадателни създания.

Поради високия си естествен прираст, населението на африканските и южноазиатските страни нараства с високи темпове. Това води до непрекъснатото унищожаване на естествените местообитания на слоновете, а популацията им е допълнително застрашена заради бракониерството.

По официални данни слоновете са сред животните, които годишно убиват най-много хора. Но вината за това не е в животните, а в хората, които непрекъснато ограничават ареала им.

Африканските слонове са вписани като уязвим вид от Международния съюз за опазване на природата (IUCN), докато азиатският слон се класифицира като застрашен от изчезване. Една от най-големите заплахи за слонските популации е търговията със слонова кост. Други заплахи за дивите слонове включват унищожаване на местообитанията им и конфликти с местните хора. Слоновете се използват като работни животни в Азия. В миналото са били използвани по време на война, а днес те са често изложени на показ в зоологически градини и циркове.

Най-едър е африканският саванен слон, който достига височина 3,5-4 m, дължина 6-7 m и тегло до 7,5 тона. Азиатските слонове са по-дребни от африканските. Възрастните индивиди при индийския слон например достигат тегло 5500 – 6000 кг. Най-дребен е цейлонският слон, който достига едва 3000 кг.

Обикновено слонът ходи с 5 km/h, но може да тича с над 30 km/h. Не могат да скачат, но могат да плуват на дълги разстояния. Въпреки огромните си размери, слонът се движи почти безшумно и грациозно.

Африканският слон лесно може да бъде различен от индийския както по по-големите си размери и уши, така и по бивните, които се срещат както при мъжките индивиди, така и при женските.

В природата слоновете живеят около 60 годни, а в плен до 80 години.