27 септември – Световен ден на туризма

27 септември:

Световен ден на туризма

През м. септември 1979 г. в Torremolinos, Испания, на третата сесия на Генералната Асамблея на Световната Организация по туризъм към Обединените Нации, се взема решение за тържествено отбелязване на Световния ден на туризма, като неговото начало се постава през 1980 г.

Изборът на датата 27 септември 1980 г. съвпада с едно много важно събитие в световния туризъм – 10-годишнината от приемането на Устава на Световната Организация по туризъм към Обединените Нации – 27 септември 1970 г.

Оттогава Световният ден на туризма 27 септември се чества всяка година със събития, подбрани от Генералната Асамблея и по указания на Изпълнителния Съвет на Световната Организация по туризъм към Обединените Нации.

Най-важното за Световния ден на туризма е да се засили усещането на международната общност към изключително важната роля на туризма и ролята му в социалния, културния, политическия и икономически живот на обществата.