29 септември – Национален информационен ден за осиновяването

29 септември:

Национален информационен ден за осиновяването

Инициативата за отбелязване на такъв ден в страната ни е на Асоциация „Осиновени и осиновители” и има за цел да се повиши чувствителността и информираността на обществото по темата, както и да насърчи формирането на общности от осиновители за подкрепа и взаимопомощ.