1 октомври – Ден на застрахователя в България

1 октомври:

Ден на застрахователя

Честван е за първи път през 1994 г. Обявен е за професионален празник през февруари 1996 г. с решение на Асоциацията на българските застрахователи и Съюза на частните застрахователи. На този ден през 1891 г. в Русе е учредено първото българско застрахователно дружество – „България“.