2 октомври – Световен ден на селскостопанските животни

2 октомври:

Световен ден на селскостопанските животни

Неправителствени организации в България организират различни инициативи в подкрепа на хуманното отношение към селскостопанските животни. Това са:

  • забраната на фермите за ценни кожи в България и Европейския съюз,
  • забрана на насилственото угояване на патици за добив на втлъстен черен дроб,
  • прекратяване на клетъчното отглеждане на кокошки-носачки,
  • забрана на тестовете върху животни и
  • премахване на някои от най-жестоките съоръжения в животновъдството – клетките.

Целта е да се насочи вниманието върху нуждата от повече защита и състрадание към животните и към възможностите за създаване на един по-справедлив свят за тях.