7 октомври – Световен ден за достоен труд

7 октомври:

Световен ден за достоен труд

Чества се в повече от 130 държави.

Денят се отбелязва от 2008 г. по инициатива на Международната конфедерация на профсъюзите с подкрепата на синдикати от цял свят, които отстояват позицията, че осигуряването на достойни условия на труд е най-добрият начин за борба с бедността в световен мащаб. Всяка година на този ден синдикатите по цял свят мобилизират силите си в подкрепа на честването на деня.

Достойните условия на труд според Европейската конфедерация на профсъюзите включват няколко основни принципа. Сред тях са:

  • закриване на временните работни места, които застрашават здравето и безопасността на работещите, нанасят и щети на пазара на труда и на икономиката;
  • въвеждане на по-добра организация на труда,
  • създаване на благоприятна работна среда,
  • осигуряване на по-добър баланс между работата и личния живот,
  • възможност за обучение и развитие на уменията и квалификацията през целия живот.

Сред основните принципи на Европейската конфедерация на профсъюзите е и:

  • силната законодателна защита на работещите;
  • изграждане на обща система от социални грижи за европейците, които сменят работата си всяка година и
  • стимулиране на социалния диалог и колективното договаряне при активното участие на социалните партньори в реформите на пазара на труда.