9 октомври – Европейски ден на донорството и трансплантацията на органи

9 октомври:

Европейски ден на донорството и трансплантацията на органи

Денят е възможност да почетем донорите и техните семейства, както и да благодарим на специалистите по трансплантация.

Един човек, изпаднал в мозъчна смърт, може да спаси 8 човешки живота чрез органно донорство и да подобри живота на до 100 души чрез донорство на тъкани!

Донорството е безвъзмезден акт на даряване. Донор може да бъде всяко лице в състояние на медицински установена мозъчна смърт, при което няма медицински контраиндикации като тежки инфекциозни и онкологични заболявания.

Органна трансплантация се извършва при невъзможни за лечение болести. Tя има характер на животоспасяващо лечение в случаи на сърдечно, белодробно и чернодробно заместване, или промяна на качеството на живот и лечение при бъбречно заместване.