9 октомври – Световен ден на пощите

9 октомври:

Световен ден на пощите

На 9. октомври 1874 г. в Берн, Швейцария, е учреден Всемирния пощенски съюз (ВПС). През 1969 г. в Токио се провежда Конгрес на Всемирния пощенски съюз и тогава датата 9 октомври е определена за Световен ден на пощите.

През 1947 г. ВПС получава статут на специализирана междуправителствена организация на ООН. Днес страните-членки на съюза са 190, с над 700 000 пощенски служби и над 130 милиарда пощенски служители. Целта на съюза е да осигурява организиране и усъвършенстване на пощенските служби, развитие на международното сътрудничество и оказване на техническа помощ за развиващите се страни в тази област. Световната пощенска конвенция от 1874 г. определя общите експлоатационни и тарифни правила на международната пощенска служба.

На 1 юли 1879 г. България става пълноправен член на Всемирния пощенски съюз. През 1880 г. Княжеството получава първата покана за конференция в Париж и това е началото на официалните международни контакти на българските пощи.