10 октомври – Световен ден срещу смъртното наказание

10 октомври:

Световен ден срещу смъртното наказание

По този повод през 2003 г. Европейската комисия излиза с декларация, в която призовава да бъде прекратено прилагането на смъртното наказание „при всички обстоятелства” и във всички страни.

Смъртното наказание е налагането на смърт като наказание за дадено престъпление в резултат на съдебен процес. Някои юрисдикции, прилагащи смъртното наказание, ограничават прилагането му до малък брой тежки престъпления, най-вече измяна и убийство. Исторически, а в някои системи и днес, смъртното наказание е използвано и при по-широк кръг престъпления, включително кражба и грабеж.

  • В миналото смъртното наказание е съществувало в практически всички общества.
  • Днес то се използва активно само в 58 държави, като в 95 то е премахнато, а останалите не са го прилагали от началото на 21. век или го разрешават само при изключителни обстоятелства, като състояние на война.
  • В много страни използването на смъртното наказание е предмет на остри спорове. Хартата на основните права на Европейския съюз забранява използването на смъртно наказание в държавите от съюза.
  • В България то е премахнато от 10 декември 1998 г.
  • 60% от световното население живее в държави, в които се изпълнява смъртно наказание, и това включва четирите страни с най-голямо население (Китай, Индия, САЩ, Индонезия).