10 октомври – Световен ден за психично здраве

10 октомври:

Световен ден на психичното здраве

За първи път този ден се чества на 10. октомври 1992 г. като годишна проява на Световната федерация за психично здраве. Общата цел е да се повиши осведомеността за проблемите на психичното здраве по света и да се мобилизират усилията по отношение на подкрепата, грижата и лечението за по-добро психично благополучие.

На този ден се предоставя възможност на всички специалисти – психиатри, психотерапевти, психолози, работещи по проблемите на психичното здраве, да имат гласност за дейността и какво е необходимо да се направи, за да може всеки човек да има достъпност до психично-здравните грижи. Също така да се даде гласност за борбата против стигмата на психичните заболявания, както в дадено обществото, така и в световен мащаб. Именно това според специалистите дава мотивация да се разгледат и да се разширят възможностите както за полагането на по-пълноценни грижи, така и за предприемането на навременна профилактика и превенция за пълноценното съхранение на психичното здраве.

Една от основните причини за поява на менталните разстройства е все по-динамичният начин на живот, съпроводен с високи нива на стрес в ежедневието, както и особеностите, свързани с начина на живот. Други фактори, които оказват негативно влияние, са социално-икономическите аспекти, генетичната предразположеност, културните фактори и други.

Първите признаци и симптоми, които издават наличието на назряващ проблем, са регулярното безсъние, честата умора – психическа и физическа, липса на емпатия, постоянна раздразнителност, перманентно чувство на безпокойство, висока тревожност и водене на непълноценен социален живот. В тези случаи човек трябва да потърси незабавна помощ в зависимост от тежестта на състоянието при съответния специалист – психиатър, психотерапевт, психолог.