11 октомври – Международен ден на момичетата

11 октомври:

Международен ден на момичетата

Денят се отбелязва за първи път през 2012 г. по инициатива на Турция, Канада и Перу. Обявен е от Генералната Асамблея на ООН.

През 2012 г. УНИЦЕФ и партньорски организации обединяват усилия, за да сложат край на детския брак – фундаментално нарушение на човешките права, което оказва влияние върху всички аспекти от живота на момичетата.

Денят има за цел да подчертае и да отговори на нуждите и предизвикателствата, пред които са изправени момичетата, като същевременно насърчава овластяването на момичетата и изпълнението на техните човешки права.

През 1995 г. на Световната конференция за жените в Пекин страните приемат единодушно Пекинската декларация и Платформа за действие – най-прогресивният план за постигане на правата не само на жените, но и на момичетата. Пекинската декларация е първата, която специално поглежда към правата на момичетата.

На 19 декември 2011 г. Общото събрание на ООН приема Резолюция 66/170, за да обяви 11. октомври за Международен ден на момичетата и по този начин да признае правата на момичетата и уникалните предизвикателства, пред които са изправени момичетата по целия свят.

Международният ден на момичетата фокусира вниманието върху необходимостта от справяне с предизвикателствата, пред които са изправени момичетата, и за насърчаване на овластяването на момичетата и изпълнението на техните човешки права.

Подрастващите момичета имат право на безопасен, образован и здравословен живот, не само през тези критични формиращи се години, но и с напредването на възрастта им в жени. Ако бъдат ефективно подпомогнати през юношеските години, момичетата имат потенциала да променят света – както като упълномощени момичета днес, така и като утрешни работници, майки, предприемачи, наставници, глави на домакинства и политически лидери. Инвестицията в реализиране на силата на подрастващите момичета отстоява техните права днес и обещава по-справедливо и проспериращо бъдеще, в което половината човечество е равноправен партньор в решаването на проблемите с изменението на климата, политическите конфликти, икономическия растеж, профилактиката на болестите и глобална устойчивост.

Момичетата нарушават границите и бариерите, поставени от стереотипите и изключването, включително тези, насочени към деца с увреждания, и тези, живеещи в маргинализирани общности. Като предприемачи, новатори и инициатори на глобални движения, момичетата създават свят, който е от значение за тях и бъдещите поколения.

Програмата за устойчиво развитие до 2030 г. и нейните 17 цели за устойчиво развитие (ЦУР), приети от световните лидери през 2015 г., олицетворяват пътна карта за напредък, който е устойчив и не оставя никого след себе си.

Постигането на равенство между половете и овластяване на жените е неразделна част от всяка от 17-те цели. Само като гарантираме правата на жените и момичетата по всички цели, ще стигнем до справедливост и приобщаване, икономики, които работят за всички, и поддържане на общата ни среда сега и за бъдещите поколения.