15 октомври – Международен ден на белия бастун

15 октомври:

Международен ден на белия бастун

Отбелязването на такъв ден започва първо в САЩ – с резолюция на Конгреса, подписана на 6. октомври 1964 г. от президента Линдън Джонсън. През 1969 г. по решение на Международната федерация на слепите Денят на белия бастун става международен. Целта е привличане на вниманието на международната общност към проблемите на хората с нарушено зрение.

Важно:

 • Позиции на белия бастун:
  • Ако е вдигнат на височината на очите, значи, че човекът има проблем и очаква помощ.
  • Ако е изнесен напред, значи, че човекът възнамерява да пресича.
 • Електронен бял бастун – открива препятствия на разстояние до 6 метра.
 • Тротоарна сигнализация – сигнализиращи плочи за край на тротоара и начало на шосе (тактилни пътеки).
 • Червено-бял бастун използват лицата със зрителни и слухови увреждания (сляпо-глухи).
 • Кучетата водачи са обучени в специализирани училища, при тежават сертификат за преминато обучение, служебна екипировка и отличителни знаци.


Някои правила за общуване със слепи хора:

 • Първо казваме на слепия човек, че говорим на него и след това леко го докосваме.
 • Слепият човек пръв подава ръка. (Не го хващаме изненадващо, за да му помогнем.)
 • Когато си тръгваме от ситуацията, в която му помагаме, го информираме – за да знае, че вече отново трябва разчита на себе си.
 • Служители в институции трябва да разговарят със слепия човек, а не с неговия придружител.


История:

 • През 1921 г. Джеймс Бигс – фотограф от Бристол, Великобритания, ослепява след злополука. В района, в който живеел, имало силно пътно движение. Ето защо той боядисал в бяло бастуна, който използвал за подпомагане на придвижването си в района. Белият цвят го направил по-забележим.
 • Въвеждането на белия бастун става в Париж през 1930 г., когато френската графиня Жили дер Бемон установява, че движението в Париж е изключително интензивно и затруднява придвижването на слепите хора. Тя предлага на кмета на града използването на оцветен в бяло бастун като символ на незрящите хора и подарила 100 бели бастуна, с които да си служат за придвижване. През следващата 1931 г. кметът на Париж реализира тази идея.
 • През 1943 г. Ричард Хувър – клиничен психолог, работейки с ослепели от войната във военна болница, разработва техниката на движение с белия бастун, известна като махаловидна техника. Днес тя е основната техника за придвижване с белия бастун.
 • На 15. октомври 1964 г. американският президент Джонсън подарява на незрящите в Америка дълги бели бастуни, с което се поставя началото на системните им тренировки в ориентиране и мобилност. 
 • През 1980 г. денят е отбелязан за първи път и у нас – с прояви, организирани от Съюза на слепите в България.
 • Белият бастун е приет и като защитен знак в законите за уличното движение на всички страни в света.
 • Белият бастун е признат и като знак за тежко зрително увреждане, и като символ за самостоятелността на хората без зрение.