Какво трябва да знаете за комуникативните нарушения?

Комуникативните нарушения засягат способността на човек да открива, получава, обработва и разбира понятията и символите, необходими за комуникация.

Комуникационният процес позволява на човек да предава информация, да изразява своите идеи и чувства и да разбира мислите, емоциите и идеите на други хора.

Американската асоциация за говорно-езиков слух (ASHA) изчислява, че около 5-10% от американците имат комуникативни нарушения. Няма подобни данни за България.

Тази статия разглежда по-подробно комуникативните нарушения, включително видовете, причините, симптомите и лечението.

Какво представляват комуникативните нарушения?

Комуникативните разстройства са група състояния, включващи проблеми с приемането, обработката, продуцирането и разбирането на различни форми на информация и комуникация, включително:

 • концепции / идеи
 • вербална комуникация
 • невербална комуникация
 • графичен език
 • реч

Те могат да бъдат резултат от всяко състояние, което засяга слуа, речта и езика до степен, която може да наруши способността на човек да общува правилно. Комуникативно разстройство може да се появи рано в развитието на детето или медицински причини да причинят развитието му в по-напреднала възраст.

Може да бъде самостоятелно състояние или да се появи заедно с други комуникативни и разстройства на развитието.

Тежестта на комуникативните нарушения може да варира от лека до дълбока.

Видове комуникативни нарушения

ASHA класифицира комуникативните нарушения в четири групи:

Разстройство на говора. Разстройствата на говора засягат способността на човек да артикулира звуковете на речта. Тези състояния могат да повлияят на плавността, което означава скоростта, ритъма и потока на речта, или гласа, което означава височината, силата на звука или дължината на речта.

Езиково разстройство. Езиковите нарушения нарушават способността на човек да разбира или използва устни, писмени или други символни системи.

Те могат да включват проблеми с:

 • Фонология: този термин се отнася до звуковете, които изграждат езиковите системи и правила, управляващи звуковите комбинации.
 • Морфология: морфологията описва структурата и конструкцията на думите.
 • Синтаксис: хората, които имат затруднения със синтаксиса, могат да направят грешки, свързани с връзката, реда и комбинацията от думи в изреченията.
 • Езиково съдържание: този термин се отнася до значението на думите и изреченията или семантиката.
 • Езикова функция: езиковата функция означава използване и разбиране на езика въз основа на контекста на взаимодействие и извън буквалното му значение.

Нарушение на слуха. Нарушенията на слуха са резултат от нарушена чувствителност на слуховата система. Те включват трудности при откриване, разпознаване, разграничаване, разбиране и възприемане на слухова информация.

Човек с нарушение на слуха може да е глух или да има частична загуба на слуха.

Разстройство на централната слухова обработка. Това разстройство е резултат от проблеми при обработката на слухова информация в областта на мозъка, отговорна за интерпретирането на слухови сигнали.

Тези проблеми не се дължат на интелектуално увреждане или проблеми със слуховата чувствителност на ухото.

Други класификации

Диагностичният и статистически наръчник за психични разстройства (DMS-V) класифицира комуникативните разстройства също в четири категории:

 • Езиково разстройство: човек изпитва трудности при усвояването и използването на говорим, писмен или жестомимичен език или други езикови модалности.
 • Разстройство на говорния звук: тези разстройства включват затруднения при произнасянето на говорни звукове, което може да направи звуковете трудни за разбиране или да попречи на ефективната комуникация.
 • Разстройство на плавността на речта (заекване): този термин се отнася до проблеми с потока на речта и плавността, които да са привични за възрастта на детето.
 • Социално (прагматично) комуникативно разстройство: засегнатият човек има проблеми с разбирането и използването на вербалната и невербалната комуникация за социални цели.

Какво причинява комуникативните нарушения?

Повечето комуникативни нарушения имат неизяснена етиология (причината за появата им е неизвестна), но те могат да бъдат нарушения на развитието или придобити. Възможните причини включват:

 • излагане на токсини и вещества на бебето, докато е още в утробата;
 • травматични мозъчни наранявания или тумори в областта на мозъка, отговорна за комуникацията;
 • инсулт и други неврологични заболявания;
 • структурни увреждания, като цепнатина на устната или небцето;
 • нараняване на гласните струни поради неправилна употреба (???????) или злоупотреба;
 • вируснозаболяване.

Тези нарушения могат да бъдат и генетични. Казус от 2015 г. установи, че някои генетични варианти могат да направят някои индивиди податливи на комуникативни нарушения.

Симптоми

Типът комуникативно разстройство ще определи възможните симптоми.

Симптоми на нарушение на говора

Симптомите на говорните нарушения включват:

 • повтаряне на думи, срички или звукове;
 • затруднено издаване на звукове, дори когато човекът знае какво иска да же;
 • удължаване или разтягане на думи;
 • добавяне, изпускане или заместване на думи или звукове;
 • резки движения на главата или прекомерно мигане по време на разговор;
 • чести паузи в процеса на разговор.
Симптоми на езикови нарушения

Симптомите на езиковите нарушения включват:

 • прекомерна употреба на паразитни думи, като „хм“ и „ъъъ“ поради невъзможността да си припомнят думи;
 • знаят и използват по-малко думи от своите връстници;
 • проблеми с разбирането на концепции и идеи;
 • затруднено учене на нови думи;
 • проблеми с използването на думи и формирането на изречения за обяснение или описание на нещо;
 • произнасяне на думи в грешен ред;
 • затруднено разбиране на инструкции и отговаряне на въпроси.
Симптоми на нарушение на слуха

Симптомите на нарушения на слуха включват:

 • изостават от своите връстници по отношение на устната комуникация;
 • молят другите да повторят това, което са казали, по-бавно и по-ясно;
 • говорене по-високо от обичайното;
 • приглушена реч и други звуци;
 • оттегляне от социални изяви и разговори;
 • затруднено разбиране на думи, особено в шумна среда.
Симптоми на нарушение на разстройство на централната слухова обработка

Симптомите на разстройство на централната слухова обработка включват:

 • затруднено локализиране на звукове;
 • затруднено разбиране на думи, които хората казват твърде бързо или на фона на шум;
 • проблеми с разбирането и следването на бърза реч;
 • затруднено учене на песни;
 • липса на музикални и певчески умения;
 • трудност при изучаване на нов език;
 • проблеми с концентрацията на внимание;
 • лесно разсейване.

Кой е изложен на риск от комуникативни нарушения?

Комуникативните нарушения са често срещани при децата. Почти 1 на 12 деца в САЩ имат някаква форма на комуникативно разстройство. Процентите са най-високи сред децата на възраст 3-6 години и намаляват в по-голяма възраст.

Според проучване от 2016 г. има убедителни доказателства, че езиковите нарушения се проявяват в семействата. Следователно фамилната обремененост е значителен рисков фактор за развитие на комуникативни нарушения. Същото проучване показва, че мъжете са по-склонни да развият езикови нарушения, отколкото жените.

Някои състояния излагат човек на риск от комуникативни нарушения – такива са афазия, апраксия и дизартрия. Националната асоциация по афазия на САЩ отбелязва, че 25-40% от хората, преживели инсулт, ще имат афазия.

Проучване от 2021 г. също е установило, че по-тежка травматична мозъчна травма излага човек на по-висок риск от диагностициране на комуникативно разстройство.

Диагноза

Лекар извършва физически преглед, за да диагностицира комуникативно нарушение. Този преглед може да включва изследване на устата и говорните органи, на ушите и на носа. Ако лекарят подозира наличие на комуникативно разстройство, той ще работи с други специалисти, като невролози, логопеди, за да постави точна диагноза.

Общите изследвания включват:

 • тестване на слуха;
 • неврологичен преглед;
 • назофаринголарингоскопия, която използва гъвкава фиброоптична тръба с камера за преглед на гласовата кутия;
 • психометрични тестове за оценка на мисленето и способностите за логическо разсъждение;
 • психологически тестове за оценка на когнитивните способности;
 • психиатрична оценка, ако са налице и емоционални и поведенчески проблеми;
 • речеви и езикови оценки;
 • образни тестове, като ЯМР или компютърна томография.

Лекарите могат също така да сравнят езика на детето с възрастта и етапите на общуване и контролни данни.

Лечение

Лечението на комуникативните нарушения включва работа с логопед. Конкретният подход ще зависи от вида и тежестта на комуникативно разстройство. Терапията може да се проведе в индивидуална или групова обстановка.

Логопедът е добре да работи с рехабилитационния екип, включително физиотерапевт и професионален терапевт, за да се справи с други подходящи умения преди или успоредно с логопедичните сесии. Сериозни състояния, като инфекции, също ще изискват лечение.

Лечението често включва цялото семейство, други здравни специалисти и учители за силно индивидуализиран подход.

В зависимост от целта логопедът може да поправи и наблегне на умения или да обучи на алтернативни форми на комуникация, като допълваща алтернативна комуникация (ДАК) или символен език.

Обобщение

Комуникационните разстройства са различни нарушения, които засягат всеки аспект на комуникацията. Те могат да се появят на всяка възраст и има различни възможни причини, въпреки че причината често е неизвестна.

Нарушенията в комуникацията обикновено се появяват при деца в ранната фаза на тяхното развитие, докато възрастните често придобиват нарушения в комуникацията от други състояния, като инсулт или мозъчно увреждане.

Най-добрият начин за лечение на комуникативните нарушения при децата е чрез ранна намеса. Ранното откриване и лечение може да помогне за справяне с нуждите на детето в развитието и да предотврати по-нататъшно забавяне.