Ползи от усъвършенстване на уменията за грамотност на децата

От ранна възраст децата се учат да четат, пишат и общуват. Те първо се научават как да произнасят срички и прости думи. След това преминават към формиране на прости изречения и използване на тези изречения, за да общуват с другите. В последните две години в детската градина (3. и 4. група) и най-вече веднага след като тръгнат на училище, децата се научават да четат и пишат, както и да разбират това, което четат.

Във всички тези етапи на обучение уменията за грамотност се развиват и подобряват. Развиването на умения за ограмотяване не означава само и единствено научаване на четене и писане. То е свързано и с това децата да се научат да изразяват себе си и да се свързват с хората около тях.

Основни умения за грамотност

Уменията за грамотност включват правилна реч, правопис, разбиране на текстове от ежедневието, четене с разбиране и умение за звукопроизвеждане. Всички тези умения помагат на децата да разберат и да участват в обществото, в което живеят.

  1. Лексиката се отнася до всички думи на даден език. Децата могат да подобрят своя речник чрез четене. Книгите помагат на детето да научи нови думи и да свърже тези думи с тяхното значение. Това е една от причините родителите да се насърчават да четат приказки (за лека нощ) на децата си.
  2. Правописът е важно умение, което детето трябва да притежава. За да могат да четат и пишат, децата трябва да знаят различните букви и как да ги подредят, за да образуват дума. Децата обикновено започват, като изписват имената си, както и местат и нещата, които са им познати.
  3. Разбирането на текстове от ежедневието се отнася до начина, по който децата се информират от различни печатни материали, които съдържат думи, като билбордове или улични табели. Повишавайки уменията си да разбират ежедневни текстове, децата могат да изградят любопитството си към книгите. Това ще ги насърчи да четат повече книги, което също ще обогати техния речников запас.
  4. Четенето с разбиране е начинът, по който децата разбират това, което четат. Това умение ще помогне на децата да схванат концепции, изводи и поуки, които присъстват в текста. Те се учат как да идентифицират модели и да правят изводи от това, което четат.
  5. Умението за звукопроизвеждане се отнася до това как ще звучи определена дума. Това е едно от първите умения, които се развиват, докато децата се опитват да имитират думите на хората около тях. Добър подход за подобряване на това умение е да се подчертава пред детето как звучи всеки звук и всяка сричка. Това умение ще им помогне да четат думи, с които не са запознати, защото ще знаят отделните звукове на буквите и сричките, които съставят думата.
  6. Необходими са умения за грамотност, за да се помогне на детето да напредне в обучението. Без да развият тези умения, децата може да изостанат в обучението си, което ще ги демотивира в учебния процес.

Четири предимства от усъвършенстването на грамотността на вашето дете от ранна възрат

1. Стимулира мозъка

Уменията за грамотност ще насърчат децата да станат запалени читатели. Четенето помага за стимулиране на мозъка. Когато четат, децата ще бъдат фокусирани и ще анализират, за да разберат текста. Това е добро упражнение за мозъка, защото ще се стимулира и въображението на децата. Четенето може да помогне на децата и да се отпуснат и да намалят нивата на страс, които може да бъдат повишени от гледането на телевизионни предавания (най-често анимационни филми). Освен четенето, уменията за грамотност могат да помогнат на децата да подобрят паметта си, докато откриват нови концепции и идеи.

2. Подобрява комуникационните умения

Уменията за грамотност могат да дадат на децата увереност да започване на разговори и обменяне на идеи с връстниците си. Тези умения могат да насърчат децата да отворят съзнанието си за нови знания за света извън техния непосредствен кръг. Дори деца, които се борят да не изостават в клас, могат да подобрят комуникацията си с помощта на умения за грамотност.

3. Развива критичното мислене

Четенето с разбиране помага за развитието на умения за критично мислене, които са от съществено значение в днешния свят. Докато децата развиват своето разбиране, те могат да идентифицират модели и връзки, които четат в текста. Това умение ще допринесе за развитието на критичен ум, основан на логика и разум. Критичното мислене е търсено умение във всяка индустрия днес. Развитието му в ранна възраст ще помогне на децата да се адаптират към всяка среда и да се справят отлично на работното място в бъдеще.

4. Насърчава ученето през целия живот

Уменията за грамотност насърчават ученето през целия живот. Докато децата стават по-добри в четенето и писането, те развиват и способността си да анализират нещата, които виждат и четат. Уменията за грамотност могат да поддържат любопитството и интереса на децата към всичко и всички. Това е добра мотивация никога да не спирате да научавате повече за света, дори когато децата растат и стават по-мъдри с времето.

Заключение

Уменията за грамотност са от съществено значение за развитието на всеки човек. Децата, които участват в дейност, които ще им помогнат да подобрят тези умения, могат да станат добри комуникатори и критични мислители. Освен тези четири предимства, изострянето на уменията за грамотност може да помогне за подобряване на физическото и менталното здраве на децата. С помощта на умения за ограмотяване децата ще станат по-уверени и по-добре подготвени да преодолеят всички предизвикателства, които срещат у дома, в училище и като възрастни по-късно в живота си.