Това е медицинска класификация със списък от кодове, които класифицират болестите и широк кръг от белези, симптоми, абнормни прояви, оплаквания, социални условия и външни причини за наранявания или заболявания. Всяко едно заболяване е класифицирано с уникален код, който е с дължина до 6 знака.

МКБ 10 се изготвя и публикува от СЗО. Ползва се почти от целия свят – за статистика за боляемост, за смъртност, за обезщетения. Идеята е да осигури сравними стандарти при събирането, обработката, класифицирането и представянето на здравната статистика.

МКБ се ревизира периодично, като актуалната версия е 10. Тече работа по 11., като последната ревизия е от 1992 г.

МКБ 11 беше планувана за 2015 г., но вероятно ще влезе в действие през 2022 г. В новата класификация са включени около 55 000 кода на гнозологични единици, т.е. заболявания, травми, причини за смърт и др.

Новата класификация отразява новостите и постиженията в медицината.

В МКБ 11 е включена и специална глава, посветена на традиционната медицина, която досега не беше включвана, а голяма част от населението в света я ползва.

Новост в МКБ 11 е и главата за сексуално здраве, която обединява разстройства като например самоопределяне на пол, което в предходната класификация (сега действащата МКБ 10) е описано по различен начин.


Клас V в МКБ 10 е Психични и поведенчески разстройства.

Българската версия на МКБ 10 е доста постна – симптоматиката на болестите и разстройствата е застъпена много малко, в сравнение с МКБ 10 на английски и руски.


Клас V включва рубрики от F00 до F99.

  • Диспраксия (праксис – движение) – нарушено движение
  • Рецептивна реч = импресивна ≠ експресивна
  • Атаксия – трудности в ходенето
  • Апраксия – трудности в движенията
  • Дисфора – хаотични движения
  • Копропраксия (копро- фекалии) – мръсни движения


R49 – Нарушения на гласа

Q00-Q99 – Вродени аномалии, деформации и хромозомни операцииQ35-Q37 – Цепка на устата – заешка устна и вълча уста