Езиково-говорната система се състои от две звена – възпроизвеждащо и възприемащо.

  1. Възпроизвеждащо звено – периферните органи на ЦНС.
  2. Възприемащо звено – слухова, зрителна и кинестатична система, които от своя страна са свързани с периферната и ЦНС.


ПЕРИФЕРНИ ОРГАНИ

Периферните органи се делят на три подсистеми:

  1. Енергетическа система – свързва се с дейността на диафрагмата, мускулите на бронхиалното дърво, междуребрието, мускулите на раменния пояс и шията. При сигнал от ЦНС диафрагмата се надига, следват съкращения на междуребрените мускули и бронхиалното дърво. Като резултат -> въздухът, който се намира в белия дроб, се изтласква към гръкляна, т.е. към генераторната система. Жизненото дишане се осъществява в следната последователност: вдишване – издишване – почивка. Говорното дишана се различава по продължителност и алгоритъм. Затова от изключителна важност за логопедичната дейност са дихателните упражнения.
  2. Генераторна система – представлява се от гръкляна. Той е покрит от надгръклянника, а в задната му част се разполагат гласните връзки.
  3. Резонаторна система – това са устният и носовият резонатор.
  • Устният резонатор се състои от подвижна част (език, устни, меко небце, долна челюст) и неподвижна част (горна челюст, твърдо небце).
  • Носовият резонатор не променя формата и обема си. Той се затваря с мекото небце.


ЦЕНТРАЛНА НЕРВНА СИСТЕМА

Посредством нея, както и вегетативната нервна система, човек може да общува и да разбира речта. Участват всички части на мозъка, включително мозъчната кора.